Nuestro Compromiso SocialEn los medios:

 

  Corrección de Erros Currículo de Técnico Superior en Promoción e Igualdade de Xénero

CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 80/2018, do 21 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao […]

  Convocatoria Cursos CELGA e Linguaxe Administrativa Galega.

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter […]

  Tablas Salariales para el año 2018

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales […]

Saltar para a barra de ferramentas