BONIFICADA

SISTEMA BONIFICACIÓNS

RECUPERAR A ACHEGA Á SEGURIDADE SOCIAL PARA INVESTIR NA EMPRESA

    • O sistema de Formación Bonificada, que se rexe polo Real Decreto 395/2007, permite aos empresarios dispor de parte do diñeiro achegado á Seguridade Social ao longo do ano anterior para investilo en formación no ano en curso. Este novo modelo adáptase perfectamente á realidade empresarial e permite ao empresario decidir, en base ás súas necesidades, a formación a impartir aos seus traballadores.

SE NON SE USA ESTE FONDO NO ANO, A EMPRESA PÉRDEO

    • Hai que ter en conta que o crédito é anual, é dicir, renóvase ano a ano segundo a achega á Seguridade Social do ano anterior. Se a empresa non fai uso deste diñeiro para formar aos seus empregados antes de finalizar o ano natural, pérdeo.

QUEN PODE REALIZAR Os CURSOS

  • TRABALLADORES EN ACTIVO- todos os traballadores en Réxime Xeral, do sector do ensino, tanto  persoal docente como  non docente, dos nosos centros asociados (concertados e escolas infantís)

MODALIDADES

  • Presencial
  • Teleformación
  • Mixtas

CECE Galicia

Avenida de Lugo, 2A - Bajo
15702 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 940 020 - 981940585
Fax: 881 819 843

Secretaría: Enriqueta Boutureira
cece-galicia@cece-galicia.com
Tel.: 981 940020

Formación: Conchi Lorenzo
secretaria@cece-galicia.com
Tel.: 690 093 980

Asesoría Jurídica: Belén Rodríguez
asesoriajuridica@cece-galicia.com
Tel.: 620 514 586