Formación

A formación do profesorado ocupa un lugar destacado entre os fins da Federación.

A dignificación da función docente debe, entre outras medidas, potenciarse a través do prestixio profesional. É por iso polo que CECE-Galicia aposta por unha formación de calidade para todos e cada un dos profesores que imparten a súa docencia nos nosos Colexios.

O traballo desenvolvido polo Departamento de Formación do Instituto de Técnicas Educativas céntrase na xestión de diferentes iniciativas de formación, tanto a nivel estatal como autonómico, dirixidos a todos os sectores de ensino.

Actualmente as iniciativas de formación que traballamos son as reguladas polo Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo (BOE nº 87 de 11 de abril de 2007) e as diferentes Ordes de desenvolvemento.

Accións de formación das empresas

(Sistemas de Bonificacións)
Plans de formación para traballadores prioritariamente ocupados (ámbito estatal e autonómico, -Plans de Oferta-)

Accións complementarias

Desenvolvemos Plans de Formación Permanente do profesorado, a través de Convenios de colaboración co Ministerio de Educación, Consellería de Educación da Comunidade de Madrid e Consellería de Educación da Comunidade Autónoma de Murcia.

Participación nas distintas Comisións Paritarias de Formación Continua da Fundación Tripartita para a formación no Emprego nas que a CECE está representada:

  • Ensino Privado sostida total ou parcialmente con fondos públicos.
  • Ensino Privado.
  • Centros de asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación e promoción de minusválidos.
  • Colexios Maiores universitarios.
  • Centros de Asistencia e Educación Infantil.
  • Centros de Educación Universitaria e Investigación.

CECE Galicia

Avenida de Lugo, 2A - Bajo
15702 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 940 020 - 981940585
Fax: 881 819 843

Secretaría: Enriqueta Boutureira
cece-galicia@cece-galicia.com
Tel.: 981 940020

Formación: Conchi Lorenzo
secretaria@cece-galicia.com
Tel.: 690 093 980

Asesoría Jurídica: Belén Rodríguez
asesoriajuridica@cece-galicia.com
Tel.: 620 514 586
Saltar para a barra de ferramentas