Plan Sectorial Autonómico

QUEN PODE REALIZAR OS CURSOS

TRABALLADORES EN ACTIVO
– todos os traballadores do sector do ensino en Galicia, persoal docente e non docente de centros concertados e escolas infantís asociados.

DESEMPREGADOS
– os desempregados que estean inscritos como demandantes de emprego ao comezo da formación, enviando copia do cartón DARDE.

CECE Galicia

Avenida de Lugo, 2A - Bajo
15702 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 940 020 - 981940585
Fax: 881 819 843

Secretaría: Enriqueta Boutureira
cece-galicia@cece-galicia.com
Tel.: 981 940020

Formación: Conchi Lorenzo
secretaria@cece-galicia.com
Tel.: 690 093 980

Asesoría Jurídica: Belén Rodríguez
asesoriajuridica@cece-galicia.com
Tel.: 620 514 586