Asesoría Xurídica

Desde a Asesoría Xurídica de CECE lévase a cabo unha ampla actividade en distintos ámbitos que afectan á propia Organización, así como aos seus centros integrados.

Tanto a firma dos distintos convenios de ensino privado como o asesoramento persoal e telefónico aos centros asociados, conforman o 90% da actividade deste departamento.

Desde esta Asesoría Xurídica séguense diariamente a publicación no BOE das distintas normas e convocatorias de subvencións ou axudas que poidan interesar aos asociados, así como as publicacións dalgúns Boletíns autonómicos.

Mantense o seguimento dos distintos acordos que se realicen nas distintas Comunidades e Cidades Autónomas.

Leva a cabo actuacións ante as diversas instancias xudiciais, desde Xulgados do Social ao Tribunal Supremo, pasando por Tribunais Superiores de Xustiza e a Audiencia Nacional.

CECE Galicia

Avenida de Lugo, 2A - Bajo
15702 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 940 020 - 981940585
Fax: 881 819 843

Secretaría: Enriqueta Boutureira
cece-galicia@cece-galicia.com
Tel.: 981 940020

Formación: Conchi Lorenzo
secretaria@cece-galicia.com
Tel.: 690 093 980

Asesoría Jurídica: Belén Rodríguez
asesoriajuridica@cece-galicia.com
Tel.: 620 514 586