Servizos

ASESORAMENTO XURÍDICO. Contamos cun departamento xurídico, ao que se lle poden facer consultas laborais, xurídicas e fiscais sobre temas que afecten ao funcionamento dos centros. Tamén se encarga daqueles temas que afectan ao colectivo de asociados diante da Administración.

FORMACIÓN. Realización de cursos de formación para o persoal, tanto cursos de reciclaxe e habilitación para adaptarse ás novas esixencias da LOE, como cursos para ampliar coñecementos e incorporar novas tecnoloxías aos centros. Ademais organízanse cursos dirixidos unicamente a directivos dos centros.

INFORMACIÓN periódica sobre publicacións no Diario Oficial de Galicia e Boletín Oficial do Estado (axudas, subvencións, prazos de matricula, etc.)

CIRCULARES INFORMATIVAS periódicas nas que se informa das cuestións puntuais que os centros deben realizar

SERVIZO DE DOCUMENTACIÓN, para os centros asociados.

CECE Galicia

Avenida de Lugo, 2A - Bajo
15702 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 940 020 - 981940585
Fax: 881 819 843

Secretaría: Enriqueta Boutureira
cece-galicia@cece-galicia.com
Tel.: 981 940020

Formación: Conchi Lorenzo
secretaria@cece-galicia.com
Tel.: 690 093 980

Asesoría Jurídica: Belén Rodríguez
asesoriajuridica@cece-galicia.com
Tel.: 620 514 586