Nuestro Compromiso SocialEn los medios:

 

  Convocatoria cursos CELGA e Linguaxe Administrativa Galega

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter […]

  Corrección de Erros. Resolución do 26 de xullo de 2019, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/2020

Achégase o documento de referencia.

  Resolución definitiva das axudas para a contratación de auxiliares de conversa

Achégase documento de referencia.

Abrir la barra de herramientas