Firma el manifiesto

 

 

  Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior

ORDE do 12 de marzo de 2024 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia […]

  Ayudas para pruebas de nivel lingüístico

Ayudas para pruebas de nivel lingüístico: La Orden de 11 de enero de 2024 regula el régimen de ayudas a centros privados concertados […]

  Programas educativos para alumnos de la ESO: ciberliga e pegada dixital

V CiberLiga 2023 modalidade preameateur: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/40933 Iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/40951