Firma el manifiesto

 

 

  Ponderación materias troncais e opcionais bacharelato

RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2023 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros […]

  Novas seccións bilingues 2023-24

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para […]

  Inclusión en el sistema de Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas

Sobre la inclusión en el sistema de Seguridad Social de los alumnos en prácticas y su cotización. Esta cuestión se regula en la […]

Síguenos

Novas »